Záruční podmínky

Výrobek byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován.

Na židle řady ECONOLINE a LORIKA poskytuje výrobce záruku až 24 měsíců od data prodeje. Na židle řady CLASSIC a KLIMASTAR poskytuje výrobce záruku až 60 měsíců od data prodeje.

Podmínkou prodloužené záruky židlí (CLASSIC a KLIMASTAR) jsou pravidelné roční prohlídky židlí a provedení údržby, opravy a výměny vadných náhradních dílů. První prohlídka musí být provedena nejdéle po 2 letech používání židle.

Podmínkou záruky židlí (ECONOLINE a LORIKA) jsou pravidelné roční prohlídky židlí a provedení údržby, opravy a výměny vadných náhradních dílů.

Záruka se nevztahuje na části židlí, které podléhají běžnému opotřebení – kluzáky, kolečka, povrchové opotřebení sedáků, opěradel a ostatních částí židlí a jejich doplňků).

Záruku nelze uplatnit na židle s nečitelným, nebo chybějícím evidenčním štítkem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslně, nebo činností, která se vymyká běžnému používání židle. Maximální zatížení židle je do 120kg.

Záruku nelze uplatnit na poškození způsobené nesprávnou montáží, nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku.

Záruku nelze uplatnit na poškození způsobené vodou, znečištěním, nevhodným čištěním, či nedodržením návodu k čištění a údržbě výrobku.

Záruka se nevztahuje na židle, které jsou užívány, přestože vykazují vadu.

Záruka se nevztahuje na vady podstavců a pístů způsobené zanedbáním kontroly opotřebení a funkčnosti kluzáků či koleček.

Výkon servisních činností v rámci záručních oprav je zdarma v případě doručení židlí k opravě do sídla společnosti v Olomouci. Lorika neodpovídá za vady vzniklé během přepravy, pokud přepravu zajišťuje zákazník.

Výkon servisních činností v rámci záručních oprav u zákazníka je zpoplatněn.

Záruční servis je prováděn pouze na židlích dodaných firmou Lorika.

Záruční a mimo záruční opravy jsou prováděny v předem dohodnutém termínu.

Lorika neodpovídá za případné škody či újmy na zdraví způsobené užíváním židlí.