WERKSITZ

Rodinná německá společnost WERKSITZ GmbH W. Milewski se sídlem v Zeil am Main působící celosvětově od r. 1980

1980

Založená firma Werksitz – německý výrobce ergonomických pracovních židlí.

1993

Zahájení výroby protiúnavových rohoží.

2000

Expanze za hranice Německa. S 30% podílem exportu má společnost zastoupení v Evropě, USA a Jižní Africe.

2004

Podíl exportu se zvyšuje na 40%. Vznikají nová odbytiště v Asii a Perském zálivu. Prémiovou židli Klimastar přijímá trh velmi kladně.

2008

Přesun výroby do větších prostor. 3800m² výrobní a 2,2ha celkové plochy umožňuje optimalizaci produkce a distribuce.

2011

Zřízení vlastních testovacích laboratoří na kontrolu a udržení vysokého standardu a kvality výrobků.


  • společnost má certifikaci ISO 9001:2008, většina židlí je testována zkušebnou LGA Nürnberg a výrobce na ně poskytuje 5 let záruku*
  • Vývoj a výroba v Zeil am Main (Německo)
  • Pracovní židle Werksitz splňují:
    • Přísný požadavek na bezpečnost práce v souladu s normou DIN 68 877
    • GS certifikát bezpečnosti práce